Zasady korzystania z serwisu internetowego axjomat.com

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego axjomat.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki.
Właścicielem serwisu axjomat.com jest firma Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej axjomat.com zostały zebrane przez Axjomat Sp. z o.o. zgodnie z zakresem prowadzonej przez firmę działalności.
Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zamieszczonych w serwisie bez uprzedzenia oraz do zmiany zasad korzystania z serwisu
Informacje zamieszczone w serwisie axjomat.com mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy. Zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
Użytkownik korzysta z serwisu axjomat.com na własne ryzyko. Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani innych osób za jakiekolwiek straty lub obrażenia ani żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wynikowe, specjalne, karne lub inne podobne, wynikające z dostępu, możliwości korzystania lub braku dostępu lub możliwości korzystania przez użytkownika z serwisu axjomat.com, ani z informacji zawartych na naszej stronie, lub wynikających z jakichkolwiek działań, podjętych w wyniku lub w reakcji na jakiekolwiek informacje zawarte w serwisie axjomat.com. Użytkownik niniejszym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikających z korzystania z naszej strony i informacji na niej zawartych.
Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z wykorzystania materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym

Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość witryn, które zamieszczają odnośniki do serwisu axjomat.com oraz witryn, do których zamieszczone są odnośniki na stronie serwisu axjomat.com.

Materiały zawarte w serwisie axjomat.com objęte są prawami autorskimi. Kopiowanie materiałów jest zabronione. Jeżeli użytkownik zainteresowany jest umieszczeniem jakiegoś materiału zawartego w tym serwisie, na innej stronie internetowej powinien skontaktować się z administratorem serwisu celem uzyskania naszej zgody wraz z warunkami publikacji. Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do niezezwolenia na publikację materiałów zawartych na stronie.

Serwis internetowy axjomat.com jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z niego podlega prawu polskiemu.

Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań aby zapewnić nieprzerwaną pracę serwisu axjomat.com; zastrzega sobie jednak prawo do wystapienia czasowych przerw lub ograniczeń dostępności do zasobów serwisu z przyczyn technicznych oraz z przyczyn niezależnych od firma Axjomat.


Ochrona prywatności

Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia anonimowość wszystkim użytkownikom serwisu axjomat.com. Wszystkie informacje zebrane przez naszą firmę w postaci logów systemowych (np. nr IP), a wynikające z ogólnych zasad technicznych połączeń realizowanych poprzez internet, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych i administracyjnych. W żaden sposób nie są upowszechniane, ani udostępniane osobom trzecim.
Użytkownicy serwisu axjomat.com w pewnych jego częściach mogą zostać poproszeni o podanie podstawowych informacji teleadresowych. Informacje takie wykorzystywane są jedynie do komunikacji między Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a jej klientami i nie są w żaden sposób upowszechniane ani udostępniane osobom trzecim. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.
Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia użytkownikom serwisu axjomat.com przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych określonych w: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Axjomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność wszelkich informacji dotyczących jej klientów.
 

 

data:
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
godzina:

aktualne kursy walut
dolar amerykański (USD): 3,4036
euro (EUR): 4,1696

Zasady korzystania z serwisu
i ochrona prywatności